Rausendorf, J.; Urbaneck, T.

Productiemethodes voor ijsslurry

Cool&Comfort Heft 100 (Februar 2024), S. 38-42.


Kurzfassung

Een grotere flexibilisering van de koelvraag zal bijdragen tot een geslaagde energietransitie. Dat kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het gebruik van koude-opslag zodat de koudeproductie kan worden losgekoppeld van de pieken
in de vraag, wat leidt tot een gelijkmatiger energieverbruik. Koude kan op verschillende manieren opgeslagen worden, zoals temperatuurwisselingen, fase-overgang of sorptieprocessen. IJsslurry is daarbij een bijzonder interessante koudedrager. Een dergelijk mengsel van water met ijskristallen in suspensie combineert de voordelen van water, zoals een goede beschikbaarheid, geen schadelijke chemische eigenschappen, en verpompbaarheid, met die van ijs zoals de hoge energiedichtheid dankzij de fase-overgang. Deze koudedrager wordt onderzocht in het kader van het KETEC onderzoeksplatform koel- en energietechniek. Deelproject 9 houdt zich bezig met de verbetering van de productie van ijsslurry. Dit artikel geeft een overzicht van de stand van de techniek en het onderzoek naar productiemethodes.

 

Schlagwörter: Eis, Eisbrei, Kälte, Erzeugung, Verfahren, Prozess, Stand der Technik

 

 

 
KETEC - Forschungsplattform Kälte- und Energietechnik